nginx

HTTPS sunucularının yapılandırılması


english
русский

简体中文
עברית
日本語
türkçe

haberler [ing]
hakkında
indir [ing]
güvenlik tavsiyeleri [ing]
dökümantasyon
sss
bağlantılar [ing]
kitaplar [ing]
destek [ing]

trac
wiki
twitter
nginx.com
This translation may be out of date. Check the English version for recent changes.
HTTPS sunucu optimizasyonu
SSL sertifika zincirleri
Tekil HTTP/HTTPS sunucusu
Ad tabanlı HTTPS sunucuları
Birçok ad içeren SSL sertifikası
Server Name Indication
Uygunluk

Bir HTTPS sunucusunu yapılandırmak için, server bloğu içerisinde SSL’i etkin hale getirmeli ve sunucu sertifikası ve özel anahtar dosyaları belirtmelisiniz:

server {
  listen        443;
  server_name     www.example.com;
  ssl         on;
  ssl_certificate   www.example.com.crt;
  ssl_certificate_key www.example.com.key;
  ssl_protocols    SSLv3 TLSv1;
  ssl_ciphers     HIGH:!ADH:!MD5;
  ...
}

Sunucu sertifikası herkese açık bir birimdir. Sunucuya bağlanan her istemciye gönderilir. Özel anahtar ise gizli bir birimdir ve erişimi engellenmiş bir alanda saklanır. Ancak nginx’in ana işlemi tarafından okunabilir olmalıdır. Özel anahtar, alternatif olarak sertifika ile aynı dosya içerisinde saklanabilir:

  ssl_certificate   www.example.com.cert;
  ssl_certificate_key www.example.com.cert;

Bu durumda dosya erişimi kısıtlanmalıdır. Aynı dosyada yer alsalar da istemciye sadece sertifika gönderilir.

ssl_protocols ve ssl_ciphers yönergeleri, güçlü SSL protokol ve şifrelere (cipher) yapılan bağlantılara limit koymak için kullanılır. Versiyon 0.8.20 ile birlikte nginx, ssl_protocols SSLv3 TLSv1 ve ssl_ciphers HIGH:!ADH:!MD5 yönergelerini varsayılan olarak kullanır, bu nedenle sadece daha önceki versiyonlarda yapılandırmaya eklenmelidir.

HTTPS sunucu optimizasyonu

SSL işlemleri ekstra işlemci (CPU) kaynakları tüketir. Çok-işlemcili sistemlerde birçok işçi işlemler yürütmelisiniz: Mevcut işlemci çekirdek sayısından az olmamalı. En yoğun işlemci-yoğun işlem SSL el sıkışmalarıdır (ÇN: SSL Handshake, kısaca sunucuda bulunan sertifikanın istemci bilgisayar tarafından onaylanması ve tekrar sunucuya bildirilmesi sürecidir). Her bir istemci için mevcut bu işlemlerin sayısını azaltmanın iki yolu vardır: İlki, keep-alive bağlantıları olanaklı kılarak bir çok talebi sadece bir bağlantı ile göndermek ve ikincisi ise SSL oturum parametrelerini tekrar kullanarak paralel ve izleyen (subsequent) bağlantılar için SSL el sıkışmalarından kaçınmaktır. Oturumlar, bir ssl_session_cache yönergesi tarafından yapılandırılan ve işçiler arasında paylaştırılmış bir SSL oturum önbelleğinde yer alır. Bir megabyte önbellek yaklaşık 4000 oturum içerir. Varsayılan önbellek zaman aşımı 5 dakikadır. ssl_session_timeout yönergesi ile bu süre arttırılabilir. 10M paylaşımlı oturum önbelleğine sahip bir quad core sistem için örnek yapılandırma:

worker_processes 4;

http {
  ssl_session_cache  shared:SSL:10m;
  ssl_session_timeout 10m;

  server {
    listen        443;
    server_name     www.example.com;
    keepalive_timeout  70;

    ssl         on;
    ssl_certificate   www.example.com.crt;
    ssl_certificate_key www.example.com.key;
    ssl_protocols    SSLv3 TLSv1;
    ssl_ciphers     HIGH:!ADH:!MD5;
    ...

SSL sertifika zincirleri

Bazı tarayıcılar popüler bir sertifika otoritesi tarafından imzalanmış sertifikaları sorunsuz kabul ederken, diğerleri sorun çıkarabilir. Bunun nedeni sertifika otoritesinin, sunucu sertifikasını, güvenilir sertifika veri tabanında yer almayan aracı bir sertifikayı kullanarak imzalamış olmasıdır. Bu durumda otorite, imzalanmış sertifikaya art arda bağlanması gereken bir dizi sertifika zinciri sunar. Bir araya geldikleri dosyada ilk önce sunucu sertifikası daha sonra zincirlenmiş sertifikalar yer almalıdır:

$ cat www.example.com.crt bundle.crt > www.example.com.chained.crt

Oluşan dosya ssl_certificate yönergesi içinde kullanılmalıdır:

server {
  listen        443;
  server_name     www.example.com;
  ssl         on;
  ssl_certificate   www.example.com.chained.crt;
  ssl_certificate_key www.example.com.key;
  ...
}

Eğer bu art arda diziliş yanlış yapılmış olursa, nginx başlamayacak ve aşağıdakine benzer bir hata mesajını verecektir:

SSL_CTX_use_PrivateKey_file(" ... /www.example.com.key") failed
  (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:
  X509_check_private_key:key values mismatch)

Bu durum, nginx’in sunucu sertifikası yerine zincirlenmiş sertifikaların ilkinin özel anahtarını kullanmaya çalışması sonucu oluşur.

Tarayıcılar, güvenilir otoriteler tarafından imzalanmış aracı sertifikaları genellikle depolarlar. Bu nedenle tarayıcı aracı sertifikaları daha önceden depolamış olabileceğinden zincirlenmiş sertifikalara ihtiyaç duymadan sertifika hakkında uyarı vermezler. Diğer taraftan sunucunun sertifika zincir dizisini tam olarak gönderdiğinden emin olmak için openssl komutunu kullanabilirsiniz:

$ openssl s_client -connect www.godaddy.com:443
...
Certificate chain
 0 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=US
   /1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2=AZ/O=GoDaddy.com, Inc
   /OU=MIS Department/CN=www.GoDaddy.com
   /serialNumber=0796928-7/2.5.4.15=V1.0, Clause 5.(b)
  i:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=GoDaddy.com, Inc.
   /OU=http://certificates.godaddy.com/repository
   /CN=Go Daddy Secure Certification Authority
   /serialNumber=07969287
 1 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=GoDaddy.com, Inc.
   /OU=http://certificates.godaddy.com/repository
   /CN=Go Daddy Secure Certification Authority
   /serialNumber=07969287
  i:/C=US/O=The Go Daddy Group, Inc.
   /OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority
 2 s:/C=US/O=The Go Daddy Group, Inc.
   /OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority
  i:/L=ValiCert Validation Network/O=ValiCert, Inc.
   /OU=ValiCert Class 2 Policy Validation Authority
   /CN=http://www.valicert.com//emailAddress=info@valicert.com
...

Bu örnekte www.GoDaddy.com sunucu sertifikasının (server certificate #0) “s” ile belirtilen konusu (subject), “i” ile gösterilen ve aynı zamanda kendisi de sonraki sertifikanın (certificate #1) konusu (subject) olan, sertifikayı veren/yayınlayan (issuer) tarafından imzalanır. Sonraki sertifika (certificate #1) ise bir sonraki sertifika (certificate #2) tarafından imzalanmıştır ve bu son sertifika ValiCert, Inc. tarafından imzalanmıştır. Bu firmanın sertifikası, tarayıcının kurulumuyla gelen sertifika veritabanında bulunur.

Eğer sertifika dizisi eklemediyseniz, yalnızca bir sunucu sertifikası görürsünüz (server certificate #0).

Tekil HTTP/HTTPS sunucusu

En baştan HTTP ve HTTPS protokollerini ayrı yapılandırmak en iyisidir. Mevcut durumda fonksiyonellikleri aynı gözükmekle birlikte, bu gelecekte önemli bir şekilde değişebilir ve birleştirilmiş bir sunucu problemli olabilir. Ancak, eğer HTTP ve HTTPS sunucuları eşit ise ve geleceği düşünmek istemiyorsanız, ssl on yönergesini silerek ve *:443 portu için ssl parametresi ekleyerek, HTTP ve HTTPS taleplerini tutan yalnızca bir sunucu yapılandırabilirsiniz:

server {
  listen        80;
  listen        443 ssl;
  server_name     www.example.com;
  ssl_certificate   www.example.com.crt;
  ssl_certificate_key www.example.com.key;
  ...
}

Versiyon 0.8.21 öncesi, nginx yalnızca default parametresine sahip listen soketlerinde ssl parametresinin eklenmesine izin veriyordu:
listen 443 default ssl;

Ad tabanlı HTTPS sunucuları

Bir IP adresini dinleyen iki veya daha fazla HTTPS sunucusunu yapılandırdığınız zaman genel bir problem ortaya çıkar:

server {
  listen      443;
  server_name   www.example.com;
  ssl       on;
  ssl_certificate www.example.com.crt;
  ...
}

server {
  listen      443;
  server_name   www.example.org;
  ssl       on;
  ssl_certificate www.example.org.crt;
  ...
}

Bu yapılandırmada, bir tarayıcı talep edilen sunucuya bakmadan, varsayılan sunucunun sertifikasını alır, örneğin: www.example.com. Bu SSL protokolüne özgü bir durumdan kaynaklanır. SSL bağlantısı, tarayıcının HTTP talebi göndermesinden önce kurulur ve nginx talep edilen sunucunun adını bilmez. Bu nedenle yalnızca varsayılan sunucunun sertifikasını önerir.

Bu problemi çözmenin en eski ve sağlam methodu HTTPS sunucularının her birine ayrı IP adresleri atamaktır:

server {
  listen      192.168.1.1:443;
  server_name   www.example.com;
  ssl       on;
  ssl_certificate www.example.com.crt;
  ...
}

server {
  listen      192.168.1.2:443;
  server_name   www.example.org;
  ssl       on;
  ssl_certificate www.example.org.crt;
  ...
}

Birçok ad içeren SSL sertifikası

Bir tekil IP’yi birçok HTTPS sunucu arasında paylaştırmanın başka yolları da vardır, ancak bunların hepsi dezavantajlara sahiptir. Bunlardan biri, birçok ad içeren bir sertifikanın, SubjectAltName sertifika alanında kullanılmasıdır. Örneğin: www.example.com ve www.example.org. Ancak SubjectAltName alan uzunluğu sınırlandırılmıştır.

Diğer bir yol ise bir sertifikayı bir wildcard adı ile birlikte kullanmaktır. Örneğin: *.example.org. Bu sertifika www.example.org ile eşleşir ancak example.org ve www.sub.example.org ile eşleşmez. Bu iki method birlikte de kullanılabilir. Bir sertifika SubjectAltName alanı içerisinde gerçek ve wildcard adlarını içerebilir. Örneğin: example.org ve *.example.org.

Tüm sunuculardaki tekil hafıza kopyalarını devralması için, birçok ad içeren bir sertifika dosyası ve onun özel anahtar dosyasını, yapılandırmanın http düzeyinde bulundurmak en iyisidir:

ssl_certificate   common.crt;
ssl_certificate_key common.key;

server {
  listen      443;
  server_name   www.example.com;
  ssl       on;
  ...
}

server {
  listen      443;
  server_name   www.example.org;
  ssl       on;
  ...
}

Server Name Indication

Bir IP adresi üzerinde birçok HTTPS sunucusu yürütebilmenin en genel yollarından biri, bir SSL el sıkışması (handshake) sırasında, tarayıcının talep edilmiş bir sunucu adını iletmesine izin veren ve böylece sunucunun varsayılan bağlantı için hangi sertifikayı kullanacağını bilmesini sağlayan TLSv1.1 Server Name Indication eklentisidir (SNI, RFC3546). Ancak SNI, kısıtlı bir tarayıcı desteğine sahiptir. Mevcut destekleyen tarayıcılar ve versiyonları:

 • Opera 8.0;
 • MSIE 7.0 (sadece Windows Vista ve üstü);
 • Firefox 2.0 ve Mozilla Platform rv:1.8.1 platformunu kullanan diğer tarayıcılar;
 • Safari 3.2.1 (Windows Vista ve üstü);
 • Chrome (Windows Vista ve üstü).

nginx içerisinde SNI kullanabilmek için, hem nginx ile birlikte yüklenen OpenSSL kütüphanesi hem de yürütüm süresi (run time) üzerinde dinamik olarak bağlatılanmış diğer kütüphaneler tarafından desteklenmiş olmalıdır. Versiyon 0.9.8f itibari ile “--enable-tlsext” yapılandırma opsiyonu ile birlikte OpenSSL, SNI desteği sunmaktadır. OpenSSL 0.9.8j itibari ile varsayılan olarak etkindir. Eğer nginx, SNI desteği ile yüklenirse “-V” anahtarını girdiğinizde aşağıdaki çıktı ile karşılaşırsınız:

$ nginx -V
...
TLS SNI support enabled
...

Ama eğer SNI-etkin nginx, SNI desteği olmadan dinamik olarak OpenSSL’e bağlantılanırsa, aşağıdaki hata ile karşılaşırsınız:

nginx was built with SNI support, however, now it is linked
dynamically to an OpenSSL library which has no tlsext support,
therefore SNI is not available

Uygunluk

 • Versiyon 0.8.21 ve 0.7.62 ile birlikte SNI destek statüsü “-V” anahtarı ile birlikte görüntülenmeye başlandı.
 • Versiyon 0.7.14 ile birlikte listen yönergesinin ssl parametresi desteklenmeye başlandı.
 • Versiyon 0.5.32 ile birlikte SNI desteği gelmiştir.
 • Versiyon 0.5.6 ile birlikte paylaşımlı SSL otorum önbelleği desteği gelmiştir.

 • Versiyon 0.7.65, 0.8.19 ve sonrası varsayılan SSL protokolleri: SSLv3 ve TLSv1.
 • Versiyon 0.7.64, 0.8.18 ve öncesi varsayılan SSL protokolleri: SSLv2, SSLv3 ve TLSv1.

 • Versiyon 0.7.65, 0.8.20 ve sonrası varsayılan SSL şifreleri (cipher): HIGH:!ADH:!MD5.
 • Versiyon 0.8.19: varsayılan SSL şifreleri: ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM.
 • Versiyon 0.7.64, 0.8.18 ve öncesi varsayılan SSL şifreleri:
  ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP.

yazan: Igor Sysoev
çeviren: Altan Tanrıverdi