nginx

nginx bir talebi nasıl işler


english
русский

简体中文
עברית
日本語
türkçe

haberler [ing]
hakkında
indir [ing]
güvenlik tavsiyeleri [ing]
dökümantasyon
sss
bağlantılar [ing]
kitaplar [ing]
destek [ing]

trac
wiki
twitter
nginx.com
This translation may be out of date. Check the English version for recent changes.
Tanımlanmamış sunucu adlarına gelen taleplerin işlenmesini engellemek
Ad ve IP bazlı karışık sanal sunucular
Basit bir PHP sitesi yapılandırması

Ad-tabanlı sanal sunucular

nginx, ilk olarak hangi sunucunun talebi işleyeceğine karar verir. 80 portunu dinleyen 3 sunucunun olduğu bir yapılandırma ile örnek verelim:

server {
  listen    80;
  server_name example.org www.example.org;
  ...
}

server {
  listen    80;
  server_name example.net www.example.net;
  ...
}

server {
  listen    80;
  server_name example.com www.example.com;
  ...
}

Bu yapılandırmada, nginx yalnızca talebin header bilgisinde bulunan “Host” datasını kullanarak hangi sunucunun cevap vereceğini belirliyor. Eğer “Host” datası boş ise veya herhangi bir sunucu adı ile eşleşmez ise nginx talebi varsayılan sunucuya yönlendirir. Yukarıdaki örnekte varsayılan sunucu ilk server ifadesi kabul edilir. Eğer ilk server ifadesinin varsayılan olmasını istemiyorsanız, listen yönergesinde default_server parametresini kullanabilirsiniz:

server {
  listen    80 default_server;
  server_name example.net www.example.net;
  ...
}

default_server parametresi, versiyon 0.8.21 ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Önceki versiyonlarda default parametresi kullanılmalıdır.

Not: Varsayılan sunucu, sunucu adının değil listen portunun bir özelliğidir. Daha sonra bu konuya değinilecek.

Tanımlanmamış sunucu adlarına gelen taleplerin işlenmesini engellemek

Eğer tanımlanmamış “Host” bilgisine sahip talepleri işlemek istemiyorsanız, bu talepleri düşüren bir varsayılan sunucu tanımlayabilirsiniz:

server {
  listen    80 default_server;
  server_name _;
  return    444;
}

Böylece var olmayan alan adı için “_” ifadesini kullanarak nginx’in standart olmayan 444 koduna yönlendirerek bağlantıyı kapatıyoruz. Not: Bu sunucu için bir ad belirlemelisiniz. Aksi takdirde nginx hostname ifadesini kullanacaktır.

Ad ve IP bazlı karışık sanal sunucular

Farklı adreslerde bulunan sanal sunucuların yer aldığı biraz daha karışık bir yapılandırmayı inceleyelim:

server {
  listen    192.168.1.1:80;
  server_name example.org www.example.org;
  ...
}

server {
  listen    192.168.1.1:80;
  server_name example.net www.example.net;
  ...
}

server {
  listen    192.168.1.2:80;
  server_name example.com www.example.com;
  ...
}

Bu yapılandırmada, nginx server bloklarında yer alan listen yönergelerini ilk olarak IP adresi ve port üzerinde test eder. Daha sonra, gelen taleplerin header bilgisinde yer alan “Host” datasını, IP ve port ile eşleşen server bloklarında yer alan server_name girdileri ile kontrol eder. Eğer sunucu bulunamazsa varsayılan sunucu tarafından işlenir. Örneğin, www.example.com için 192.168.1.1:80 adres ve portuna gelen bir talep, eğer bu adres ve port için www.example.com tanımlanmamışsa, 192.168.1.1:80’e ait varsayılan sunucu tarafından işlenir.

Daha önce belirtildiği gibi, varsayılan bir sunucu, bir listen portunun ve değişik listen portları için tanımlanan çeşitli varsayılan sunucuların özelliğidir:

server {
  listen    192.168.1.1:80;
  server_name  example.org www.example.org;
  ...
}

server {
  listen    192.168.1.1:80 default_server;
  server_name  example.net www.example.net;
  ...
}

server {
  listen    192.168.1.2:80 default_server;
  server_name  example.com www.example.com;
  ...
}

Basit bir PHP sitesi yapılandırması

nginx’in basit bir PHP sitesi için gelen talebi işlemek için nasıl bir lokasyon seçtiğini inceleyelim:

server {
  listen    80;
  server_name  example.org www.example.org;
  root     /data/www;

  location / {
    index   index.html index.php;
  }

  location ~* \.(gif|jpg|png)$ {
    expires  30d;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass  localhost:9000;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME
            $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}

nginx ilk olarak literal dizgiler (string) tarafından verilmiş en spesifik lokasyonları arar. Yukarıdaki yapılandırmada tek literal lokasyon / ifadesidir ve herhangi bir talep ile eşleştiğinde kullanılacak son uğraktır (resort). nginx, daha sonra yapılandırma dosyasında bulunan listelenmiş sıralardaki düzenli ifadeler tarafından verilmiş lokasyonları arar. İlk düzenli ifade eşleşmesi aramayı durdurur ve nginx bu lokasyonu kullanır. Eğer talep ile eşleşen bir düzenli ifade bulunamaz ise nginx daha önce bulduğu en spesifik lokasyonu kullanır.

Not: Tüm tiplerde bulunan bu lokasyonlar sadece bir talebin, sorgu dizgisi olmayan URI datasını test eder. Bunun yapılmasının nedeni sorgu dizgisinde bulunan argümanların çeşitli yollarla verilebilmesidir, örneğin:

/index.php?user=john&page=1
/index.php?page=1&user=john

Ayrıca herhangi biri, herhangi bir şeyi sorgu dizgileri ile talep edebilir:

/index.php?page=1&baska+bir+sey&user=john

Yukarıdaki yapılandırmada taleplerin nasıl işlendiğini inceleyelim:

 • Bir /logo.gif talebi, ilk olarak / literal lokasyonu, daha sonra, \.(gif|jpg|png)$ düzenli ifadesi tarafından eşleştirilir. Bu sonraki (latter) lokasyon tarafından tutulur. root /data/www yönergesi kullanılarak, talep /data/www/logo.gif dosyasına eşlemlenir (mapped to) ve dosya istemciye gönderilir.

 • Bir /index.php talebi de ilk olarak / literal lokasyonu, sonra, \.(php)$ düzenli ifadesi tarafından eşleştirilir. Bu nedenle sonraki lokasyon tarafından tutulur ve localhost:9000’in dinlendiği bir FastCGI sunucusuna iletilir. fastcgi_param yönergesi, SCRIPT_FILENAME FastCGI parametresini /data/www/index.php adresine yerleştirir ve FastCGI sunucusu dosyayı yürütür. $document_root değişkeni root yönergesinin değerine, $fastcgi_script_name değişkeni ise talebin URI değerine eşittir. Örneğin /index.php.

 • Bir /about.html talebi yalnızca / literal lokasyonu tarafından eşleştirilir ve bu yüzden, bu lokasyon tarafından tutulur. root /data/www yönergesi kullanılarak talep, /data/www/about.html dosyasına eşlemlenir ve istemciye gönderilir.

 • Bir / talebini tutmak daha karmaşıktır. Sadece / literal lokasyonu tarafından eşleştirilir ve bu yüzden bu lokasyon tarafından tutulur. Sonra index yönergesi parametrelerine ve root /data/www yönergesine göre bir index dosyası olup olmadığını kontrol eder. Eğer bir /data/www/index.php dosyası mevcut ise yönerge, /index.php adresine dahili bir yönlendirme yapar ve eğer talep bir istemci tarafından gönderilmiş ise nginx, lokasyonları tekrar arar. Daha önce gördüğümüz gibi, yönlendirilmiş talep en son olarak FastCGI sunucusu tarafından tutulur.

yazan: Igor Sysoev
çeviren: Altan Tanrıverdi