nginx

nginx/Windows kullanımı


english
русский

简体中文
עברית
日本語
türkçe

haberler [ing]
hakkında
indir [ing]
güvenlik tavsiyeleri [ing]
dökümantasyon
sss
bağlantılar [ing]
kitaplar [ing]
destek [ing]

trac
wiki
twitter
nginx.com
This translation may be out of date. Check the English version for recent changes.
Bilinen sorunlar
Muhtemel geliştirmeler

nginx/Windows doğrudan Win32 API’yi kullanır (Cygwin emülasyon tabakasını değil). Şu an için sadece select methodunu kullandığından yüksek performans ve ölçeklenebilirlik beklememelisiniz. Bu ve bilinen diğer nedenlerle nginx/Windows’u beta versiyon olarak kabul etmek gerekir. Unix versiyonu ile karşılaştırıldığında, XSLT filtresi, imaj filtresi, GeoIP modülü ve gömülü Perl dili hariç tam fonklsiyoneldir.

nginx/Windows versiyonunu yüklemek için indir bağlantısından zip formatındaki 1.3.11 geliştirme versiyonunu indirebilirsiniz. Geliştirme versiyonu, özellikle Windows ile ilgili en son yamaları içerir. Dosyayı indirdikten sonra açarak, nginx-1.3.11 klasörü içerisinden nginx’i çalıştırabilirsiniz. C sürücüsü için örnek. root dizini:

cd c:\
unzip nginx-1.3.11.zip
cd nginx-1.3.11
start nginx

Ayrıca tasklist komutu ile nginx işlemlerini takip edebilirsiniz:

C:\nginx-1.3.11>tasklist /fi "imagename eq nginx.exe"

Image Name      PID Session Name   Session#  Mem Usage
=============== ======== ============== ========== ============
nginx.exe      652 Console         0   2 780 K
nginx.exe      1332 Console         0   3 112 K

Bu işlemlerden biri ana, diğerleri işçi işlemleridir. Eğer nginx başlamazsa logs\error.log dosyasından nedenini öğrenebilirsiniz. Eğer kayıt (log) dosyası yaratılmamış ise bunun nedeni de Windows Event Log içerisinde belirtilmiştir. Eğer beklenen sayfa yerine hata sayfası ile karşılaşırsanız, yine logs\error.log dosyasını kontrol etmelisiniz.

nginx/Windows, yapılandırmada yer alan nisbi dizin yolları için yürütüldüğü klasörü, önek klasör olarak kullanır. Buna örnek olarak, önek klasör şu şekildedir: C:\nginx-1.3.11\. Ayarlarda yer alan dizin yolları Unix-stili kesme işaretleri ile belirtilir:

access_log  logs/site.log;
root     C:/web/html;

nginx/Windows bir servis olarak değil, standart konsol uygulaması olarak yürütülür ve aşağıdaki komutlar ile yönetilir:

nginx -s stop hızlı çıkış
nginx -s quit yavaş çıkış
nginx -s reload ayarları değiştirmek, yeni işçi çalıştırmak, eski işçi işlemden yavaşça çıkmak
nginx -s reopen Kayıt dosyalarını tekrar açmak

Bilinen sorunlar

 • Bir çok işçi yürütülebildiği halde sadece biri iş yapabilmektedir.
 • Bir işçi, 1024 eşzamanlı bağlantıdan fazlasını karşılayamamaktadır.
 • Paylaşımlı hafıza desteğine ihtiyaç duyan önbellek ve diğer modüller, “address space layout randomization” etkin olduğundan, Windows Vista ve sonraki versiyonlarda çalışmamaktadır.

Muhtemel geliştirmeler

 • Servis olarak yürütme.
 • I/O completion portlarını, uyarı methodu olarak kulanmak.
 • Bir işçi işleminde (worker process) çoklu thread (yürütme birimi) kullanmak.