nginx

Sunucu adları


english
русский

简体中文
עברית
日本語
türkçe

haberler [ing]
hakkında
indir [ing]
güvenlik tavsiyeleri [ing]
dökümantasyon
sss
bağlantılar [ing]
kitaplar [ing]
destek [ing]

trac
wiki
twitter
nginx.com
This translation may be out of date. Check the English version for recent changes.
Wildcard adlar
Düzenli ifade adları
Diğer muhtelif adlar
Optimizasyon
Uygunluk

Sunucu adları server_name yönergesi kullanılarak tanımlanırlar ve gelen bir talep için hangi server bloğunun kullanılacağını belirlerler. Ayrıca bakınız “nginx bir talebi nasıl işler”. Gerçek, wildcard veya düzenli ifadeler şeklinde tanımlanabilirler.

server {
  listen    80;
  server_name example.org www.example.org;
  ...
}

server {
  listen    80;
  server_name *.example.org;
  ...
}

server {
  listen    80;
  server_name mail.*;
  ...
}

server {
  listen    80;
  server_name ~^(?<user>.+)\.example\.net$;
  ...
}

Bu adlar şu sıra ile test edilirler:

 1. gerçek adlar;
 2. * ile başlayan wildcard adlar: *.example.org;
 3. * ile biten wildcard adlar: mail.*;
 4. ve düzenli ifadeler (regular expressions).

İlk eşleşme arama işlemini bitirir.

Wildcard adlar

Bir wildcard ad ancak başlangıçta veya bitişte * ifadesini içerir ve nokta ile sınırlandırılır. www.*.example.org ve w*.example.org adları geçersizdir. Ancak bu adlar düzenli ifadeler ile geçerli hale getirilebilir, örneğin, ~^www\..+\.example\.org$ ve ~^w.*\.example\.org$. Buradaki * bir çok eşleşmeyi tanımlayabilir. *.example.org ifadesi www.example.org ve www.sub.example.org adlarına karşılık gelebilir.

.example.org şeklindeki bir wildcard example.org gerçek adı ile *.example.org wildcard adına karşılık gelir.

Düzenli ifade adları

nginx tarafından kullanılan düzenli ifadeler, Perl programlama dili (PCRE) tarafından kullanılanlar ile tam uyumludur. Bir düzenli ifade kullanmak için sunucu adı tilda (~) ile başlamalıdır:

server_name ~^www\d+\.example\.net$;

diğer türlü ifade gerçek ad veya düzenli ifade * içeriyorsa wildcard ad gibi algılanacaktır (ve yüksek ihtimal geçersiz bir ad olarak). “^” ve “$” çapalarını kullanmayı unutmayın. Sentaks açısından gerekli olmasalar da mantık açısından gereklidir. Ayrıca alan adında bulunan noktalarda da \ önceli ile kullanılmalıdır. “{” ve “}” kullanan bir düzenli ifade tırnak arasına alınmalıdır:

server_name "~^(?<name>\w\d{1,3}+)\.example\.net$";

diğer türlü, nginx şu şekilde bir hata verecektir:

directive "server_name" is not terminated by ";" in ...

Bir düzenli ifade adı değişken olarak sonraki aşamalarda kullanılabilir:

server {
  server_name  ~^(www\.)?(?<domain>.+)$;

  location / {
    root  /sites/$domain;
  }
}

PCRE kütüphanesi ile ad yakalama işlemi de şu şekildedir:

?<name> Perl 5.10 uyumlu sentaks, PCRE-7.0 ile gelmiştir.
?'name' Perl 5.10 uyumlu sentaks, PCRE-7.0 ile gelmiştir.
?P<name> Python uyumlu sentaks, PCRE-4.0 ile gelmiştir.
Eğer nginx aşağıdaki hatayı verirse:

pcre_compile() failed: unrecognized character after (?< in ...

bu PCRE kütüphanesini eski olduğu ve ?P<name> şeklinde kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Yakalama ayrıca dijital formda da olabilir:

server {
  server_name  ~^(www\.)?(.+)$;

  location / {
    root  /sites/$2;
  }
}

Ancak, dijital referanslar kolaylıkla üstüne yazılabilir olduğundan, bu şekilde kullanım basit durumlar için sınırlandırılmalıdır (yukarıdaki gibi).

Diğer muhtelif adlar

Eğer server bloğu içerisinde bir server_name tanımlanmamışsa nginx, sunucu adı olarak hostname ifadesini kullanır.

Eğer varsayılan dışındaki bir server bloğuna gelen ve header bilgisinde “Host” datası yer almayan bir talebi işlemek isterseniz boş bir ad kullanmak zorundasınız:

server {
  listen    80;
  server_name example.org www.example.org "";
  ...
}

Eğer bir istemci ad yerine IP adresini kullanarak bir talepte bulunursa, header içerisinde bulunan “Host” datası IP bilgisini içerecektir ve bu IP adresini, sunucu adı olarak kullanarak talebi işleyebilirsiniz:

server {
  listen    80;
  server_name example.org
         www.example.org
         ""
         192.168.1.1
         ;
  ...
}

Bir catch-all (tümünü-yakala) sunucuda “_” şeklinde garip bir ifade ile karşılaşabilirsiniz:

server {
  listen    80 default_server;
  server_name _;
  return    444;
}

Bu ad ile ilgili özel bir durum söz konusu değil, sadece gerçek bir ad ile kesişmeyen sayısız geçersiz alan adlarından biridir. Ayrıca “--”, “!@#” ve benzeri ifadeler de kullanabilirsiniz.

nginx, 0.6.25 versiyonuna kadar, bir catch-all adı olmak için hatalı bir şekilde yorumlanan “*” özel adını destekliyordu. Fakat bu bir catch-all veya wildcard sunucu adı olarak fonksiyonel değil. Bunun yerine, server_name_in_redirect yönergesini kullanarak fonksiyonelliği sağlamaya başladık. “*” özel karakteri artık desteklenmiyor, bu yüzden server_name_in_redirect yönergesi kullanılmalıdır. Not: server_name yönergesini kullanan varsayılan sunucuyu veya catch-all adını belirtmenin bir yolu bulunmuyor. Bu, server_name yönergesinin değil, listen yönergesinin bir özelliğidir. Ayrıca bakınız “nginx bir talebi nasıl işler”. *:80 ve *:8080 portlarını dinleyen sunucular tanımlayabilir ve birini *:8080 portu için varsayılan olarak belirlerken, diğerini de *:80 için varsayılan olarak belirleyebilirsiniz:

server {
  listen    80;
  listen    8080 default_server;
  server_name example.net;
  ...
}

server {
  listen    80 default_server;
  listen    8080;
  server_name example.org;
  ...
}

Optimizasyon

Gerçek ve wildcard adlar çırpılarda (hash) depolanır. Çırpılar listen portlarına bağlıdırlar ve her bir listen port 3 farklı çırpıya sahip olabilir: gerçek ad çırpısı, * ile başlayan bir wildcard adı çırpısı ve * ile biten bir wildcard adı çırpısı. Çırpıların boyutu yapılandırma aşamasında optimize edilir ve böylece bir ad en az önbellek kayıpları ile bulundurulur. İlk olarak gerçek ad çırpısı aranır. Gerçek ad çırpısı kullanan bir ad bulunmaz ise, * ile başlayan wildcard ad çırpısı aranır. Bu da bulunmaz ise, * ile biten wildcard ad çırpısı aranır. Adların alanadı parçaları ile aranması nedeniyle wildcard ad çırpıları araması, gerçek ad çırpı aramasına oranla daha yavaştır. Not: Özel .example.org wildcard formu, gerçek ad çırpısında değil, wildcard ad çırpısında saklanır. Düzenli İfadeler sırayla test edildiğinden bu en yavaş ve ölçeklenebilir olmayan yöntemdir.

Bu nedenlerden dolayı, imkanlar el veriyorsa gerçek adları kullanmak en iyisidir. Örneğin, bir sunucunun en sık talep edilen adları example.org ve www.example.org ise bunları açıkca belirtmek daha etkili olacaktır:

server {
  listen    80;
  server_name example.org www.example.org *.example.org;
  ...
}

bu kullanım aşağıdaki basit kullanımdan daha etkili olacaktır:

server {
  listen    80;
  server_name .example.org;
  ...
}

Eğer çok miktarda veya olağandışı şekilde uzun sunucu adları tanımladıysanız, http düzeyinde server_names_hash_max_size ve server_names_hash_bucket_size yönergelerini tekrar ayarlamalısınız. server_names_hash_bucket_size yönergesinin varsayılan değeri CPU önbellek satır boyutuna göre 32, 64 veya başka bir rakam olabilir. Eğer bu değer 32 ise ve “cok.uzun.sunucu.adi.example.org” ifadesini sunucu adı olarak belirlerseniz nginx, başlamayacak ve aşağıdaki hatayı verecektir:

could not build the server_names_hash,
you should increase server_names_hash_bucket_size: 32

Bu durumda yönerge değerini aşağıdaki gibi belirlemelisiniz:

http {
  server_names_hash_bucket_size 64;
  ...

Eğer çok fazla sunu adı belirlemiş iseniz şu şekilde bir hata alacaksınız:

could not build the server_names_hash,
you should increase either server_names_hash_max_size: 512
or server_names_hash_bucket_size: 32

Bu durumda ilk olarak server_names_hash_max_size değerini sunucu ad sayısına yakın bir değeri yükseltin. Eğer bu da yardımcı sorunu çözmez ise veya nginx başlama süresi çok uzar ise server_names_hash_bucket_size değerini arttırın.

Eğer bir sunucu sadece bir listen port için ise, nginx sunucu adlarını test etmeyecek ve listen port için çırpılar yaratmayacaktır. Fakat bu durumun bir istisnası var; eğer server_name tutuklar (capture) içeren bir düzenli ifade ise nginx, bu tutukları almak için ifadeyi yürütmek zorundadır.

Uygunluk

 • Named düzenli ifade sunucu adı tutukları, 0.8.25 versiyonundan beri destekleniyor.
 • Düzenli ifade sunucu adı tutukları, 0.7.40 versiyonundan beri destekleniyor.
 • “” boş sunucu adı 0.7.12 versiyonundan beri destekleniyor.
 • Bir wildcard sunucu adının veya düzenli ifadenin ilk sunucu adı olarak kullanılması 0.6.25 versiyonundan beri destekleniyor.
 • Düzenli ifade sunucu adları 0.6.7 versiyonundan beri destekleniyor.
 • example.* wildcard formu 0.6.0 versiyonundan beri destekleniyor.
 • .example.org özel formu 0.3.18 versiyonundan beri destekleniyor.
 • *.example.org wildcard formu 0.1.13 versiyonundan beri destekleniyor.

yazan: Igor Sysoev
çeviren: Altan Tanrıverdi